Remote MySQL® – Kết nối database mysql từ xa

Xin chào, trong bài viết này QThang chia sẻ đến bạn cách kết nối database mysql từ xa qua công cụ Remote MySQL® trên Hosting cPanel. Đây là kinh nghiệm thực tế tôi đã tìm hiểu nên viết bài chia sẻ đến các bạn, mong muốn trợ giúp các bạn có thể quản lý data từ xa cách hiệu quả và thuận tiện.

Cách thiết lập kết nối database mysql từ xa

Thiết lập ở đây có nghĩa là thêm địa chỉ được phép kết nối và thay đổi database mysql. Có thể đọc thêm document của CPanel tại đây.

1. Thiết tập Remote MySQL® (MySQL từ xa) trên Hosting

  • Đăng vào Hosting cPanel , chọn mục Remote MySQL® [cPanel]

Remote MySQL

  • Thêm Add Access Host: Thêm vào địa chỉ IP của Host được phép kết nối tới. Mục này có thể là Hostname (dạng: vps.domain.com) hoặc IP (dạng: 103.130.218.6). Ví dụ: Mình điền vào IP 103.130.218.6 đây là địa chỉ IP VPS mà mình sẽ kết nối tới máy chủ Hosting

  • Bấm chọn Add Host , thành công sẽ xuất hiện thông báo như hình ở dưới.

Lưu ý: Theo như tài liệu của CPanel tôi có để link bên trên, bạn có thể cho phép một dải IP được phép kết nối đến database mysql mà không cần khai báo từng IP. Ví dụ: để cho phép truy cập từ tất cả các địa chỉ IP bắt đầu bằng 192.168, hãy nhập 192.68.%

2. Kết nối MySQL từ xa qua thư viện PHP

  • Trên VPS IP 103.130.218.6 mình có 1 website là https://tenmiencuaban.com/ , mình tạo 1 file tên là remote-mysql.php nằm tại thư mục gốc của website với nội dung như sau:
<?php
$host= gethostname(); //Lấy Tên hostname tại server chứa website.
$ip = gethostbyname($host); //Lấy IP của Server

$servername = "103.130.216.100"; //Thay "localhost" bằng IP máy chủ Hosting
$username = "tiennguyen_test"; //Thay "username" bằng tên database
$password = "tiennguyen@123"; //Thay "password" bằng mật khẩu database

// Create connection
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password);

// Check connection
if (!$conn) 
{die("Kết nối thất bại: " . mysqli_connect_error());
}
echo "Kết nối từ xa thành công tới máy chủ MySQL từ xa<br>";
echo "IP VPS: $ip<br>";
echo "IP máy chủ Hosting: $servername";
?>
  • Thông tin kết nối Database trên Hosting bạn đã có trước đó, thường sẽ ở có trong mail thông tin về hosting khi các bạn mới đăng ký hosting.
  • Nội dung file ở trên chỉ là kết nối tới tài khoản mysql trên Hosting thôi chứ không query bất kỳ câu lệnh nào tới database được gắn quyền với tài khoản mysql đó.
  • Truy cập vào đường dẫn https://tenmiencuaban.com/remote-mysql.php để kiểm tra. Nếu truy cập kết nối được máy chủ MySQL từ xa thì sẽ hiển thị như hình dưới đây là đã kết nối thành công

Kết luận

Trên đây là hướng dẫn kết nối database mysql từ xa tương đối chi tiết. Bài viết có tham khảo nội dung hướng dẫn của wiki Tino. Nếu yêu thích bài viết và có bất kỳ thắc mắc nào hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Chúc bạn thành công!

www.qthang.net (Tino)

Đánh giá post
THAM GIA GROUP AE TỰ ĐỘNG HOÁ
Cùng nhau chia sẻ kiến thức và những điều bổ ích về chuyên ngành Điện - Tự động hoá qua Group AE Tự Động Hoá