Đây là một lỗi hết sức khó chịu với anh em khi cài đặt phần mềm. Chắc hẳn là anh em đã restart lại theo yêu cầu nhưng khi bấm cài đặt thì thông báo đó vẫn tiếp tục hiện. Cũng đã có nhiều anh em inbox hỏi mình cách khắc phục, nay mình xin chia sẻ đến các bạn ...