SFB49 – Phát xung tốc độ cao điều khiển AC Servo – PLC S7-300

Để phát xung tốc độ cao trên S7 300 cần sử dụng khối hàm phát xung chuyên dụng là hàm SFB49 còn hàm đọc xung tốc độ cao là SFB47. Anh em tự tìm hiểu thêm nhé trên mạng có rất nhiều và chi tiết.

Đây chỉ là phần ứng dụng cơ bản để phát xung tốc độ cao! Anh em F1 xem thêm để nghiên cứu sâu hơn. Lưu ý luôn là cần có PLC thật để thử, PLCSim không hỗ trợ mô phỏng cho khối hàm SFB49.

Download tài liệu ứng dụng SFB49: Link Google

Tài liệu trên bao gồm cả phần set Hardware và chương trình. Anh em nghiên cứu có gì cũng comment chia sẻ bên dưới nhé!
Chúc anh em thành công!

www.qthang.net
Đánh giá post
THAM GIA GROUP AE TỰ ĐỘNG HOÁ
Cùng nhau chia sẻ kiến thức và những điều bổ ích về chuyên ngành Điện - Tự động hoá qua Group AE Tự Động Hoá