SM331 – Pt100 – Analog input FC105

Lập trình ứng dụng Module Analog SM331 kết hợp cùng cảm biến nhiệt độ Pt100 và trong chương trình mình dùng FC105. Anh em tham khảo.

Tài liệu + Video hướng dẫn + Chương trình thực tế:
1. SM331: 
2. Video hướng dẫn sử dụng Pt100:

7zPEGeLnuSk


3. Chương trình thực tế: Link Google

www.qthang.net
Đánh giá post