Cách chạy Linux và Rclone trên Windows với Cygwin

Bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn chạy hệ điều hành Linux trên Windows Server 2012 và chạy Rclone với phần mềm Cygwin. Có thể bạn đã biết là có thể chạy Linux với Windows Subsystem (WSL), tuy nhiên WSL không hỗ trợ cho Windows Server 2012 nên cần dùng đến Cygwin. Ở đây, tôi sẽ hướng dẫn đến bạn cả hai hướng là dùng Cygwin và không dùng Cygwin.

Hướng dẫn cài chạy Linux trên Windows Server 2012 với Cygwin

1. Tải Cygwin setup-x86-64.exe tại đây và cài đặt.
2. Mọi lựa chọn để mặc định, riêng có chọn server để tải thì hãy chọn nơi gần bạn để tải tốc độ cao.
3. Bạn cần chọn thêm các packages:

  • cygrunsrv
  • openssh
  • openssl
  • rsync
  • xinit
  • xorg-docs
  • xorg-server
4. Sau khi Cygwin được cài đặt, hãy chạy “Cygwin64 Terminal” với tư cách Administrator.
5. Chạy dòng lệnh config sau và lựa chọn theo hướng dẫn bên dưới::
ssh-host-config

Should privilege separation be used? (yes/no) yes
new local account ‘sshd’? (yes/no) yes
Do you want to install sshd as a service? (Say “no” if it is already installed as a service) (yes/no) no

6. Hoàn thành!

Hướng dẫn chạy Rclone trên Cygwin

1. Tải Rclone dành cho Windows tại đây.
2. Giải nén file vừa tải về
3. Chạy “Cygwin64 Terminal” với tư cách Administrator.
4. Trỏ đến thư mục vừa giải nén (thư mục chứa rclone.exe). Ví dụ: rclone.exe ở trong thư mục C:/Users/Administrator/Downloads/rclone-v1.55.1-windows-amd64. Chạy đoạn code sau:

cd C:/Users/Administrator/Downloads/rclone-v1.55.1-windows-amd64

5. Chạy rclone.exe và config sử dụng như bình thường.

Hướng dẫn chạy Linux trên Windows với Windows Subsystem (không dùng Cygwin)

Đối với Windows 10, Windows Server 2016 trở lên hãy làm theo hướng dẫn sau đây sẽ rất nhanh.
1. Tải Linux về tại đây.
2. Đổi đuôi .appx thành .zip, giải nén file vừa đổi tên.
3. Chạy file ubuntu.exe để bắt đầu sử dụng linux trên Windows.
4. Tạo user và password. Tận hưởng!

Kết luận

Trên đây là hướng dẫn để chạy linux trên Windows với bất kỳ phiên bản nào. Bài viết được viết theo kinh nghiệm thực tế tôi đã làm. Chúc các bạn thành công!

www.qthang.net

Đánh giá post
THAM GIA GROUP AE TỰ ĐỘNG HOÁ
Cùng nhau chia sẻ kiến thức và những điều bổ ích về chuyên ngành Điện - Tự động hoá qua Group AE Tự Động Hoá